יום א', ו’ באייר תשפ”א
דף הבית מוגנות ברשת גולשים במעגלי הקריאה | למידה שיתופית מזרח העיר | אתרי בתי ספר כניסה לסביבות הענן שליטה מרחוק
 

חוברת התכנית מצורפת כאן בקובץ, הקישור אליה כאן פירוט התכנית "אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית" - בענן החינוכי- כאן טבלאות המיפוי לפי שכבות גיל - כאן לכיתות א-ז

 
 
 
חשוב לדעת
בתי"ס יסודיים
בתי"ס על יסודיים
בתי"ס חינוך מיוחד
סביבות ענן
 
קרא עוד...
 
 
קרא עוד...
 
 
 
 
קרא עוד...