פורטל חינוך ירושלים

פורטל מערכת החינוך בירושלים

70 לישראל

בעלי תפקידים

תחרות מתמטיקה "עשר אצבעות" - יסודי- בקרוב פרטים על תחרויות תשע"ח

אליפות הסייבר - בקרוב פרטים על אליפות הסייבר תשע"ח

חשוב לדעת

70 לישראל: חוקרים את העבר, מוקירים את ההווה, חוזים את העתיד

מיזמים, מידע, קישורים, הצעות לפעילויות

תכנית אוריינות דיגיטלית

השתלמויות תקשוב

הצטרפו למגוון הרחב והאיכותי של ההשתלמויות

שעורים פרטיים ברשת - לתלמידי י'-י"ב בתכנית חט"ע

הנפקת ססמת הזדהות אחידה לתלמידים

ססמה האחידה מאפשרת לתלמידים כניסה : לספקי התוכן, למשימות האורייניות המתוקשבות, לבירור ציוני בגרויות, לקבלת שיעורים פרטיים ברשת, לפורטל תלמידים.

WCAG 2.0 (Level AA)